www.verlichteboerderijen.nl www.facebook.com/HetPlatteland www.boerderijboekwinkel.nl www.boerderij2013.nl

Lyanne de Laat

Boer&Troef in de pers

Boer&Troef

* Boeren en boerderijen in de hoofdrol

* Combinatie agrarische sector en agrarisch erfgoed

* Het bij elkaar brengen van boeren en burgers,
  van stad en platteland.

Contact

Boer&Troef, Lyanne de Laat
Provincialeweg West 7a, 2851 EH Haastrecht
T 06 3001 3037 E ll.merla@planet.nl
www.boerentroef.nl

Ben je op zoek naar een herinnering aan 10 jaar verlichte boerderijenroutes in Zuid-Holland,
dan is er een set van 10 kaarten van verlichte Zuid-Hollandse boerderijen te koop.